Phương thức thanh toán

Chuyn khon ngân hàng

Thc hin thanh toán vào ngay tài khon ngân hàng ca chúng tôi. Vui lòng s dng Mã đơn hàng ca bn trong phn Ni dung thanh toán. Đơn hàng sẽ được giao sau khi tin đã chuyn.

Thông tin tài khon ngân hàng: nhp tài khon ngân hàng công ty: tên, s tài khon, tên ngân hàng, ví d:

Tên tài khon:  FVG INVESTMENT GROUP JSC

S tài khon: 069 8686 8686

Ngân hàng: MB NGÂN HÀNG QUÂN ĐI- Chi nhánh HCM

Thanh toán khi nhn hàng (COD)

Chúng tôi cung cp dch v thanh toán khi nhn hàng, bn có th thanh toán bng tin mt hoc s dng th tín dng/tin mt khi nhn hàng. Đơn v vn chuyn ca chúng tôi sẽ giao hàng sau đó thu tin ti đa ch bn trong đơn hàng ca bn.